Idzie trzecia Zmiana…  Teraz my!  Seniorzy - ruszajmy!  Ruszajmy z miłością i energią!  Teraz do nas świat należy!  Do przodu Seniorzy!  Seniorzy górą!  Widoczny znak. Seniorzy!  Seniorzy też ludzie!  Teraz działamy!  Senior - człowiek, ale z dużym doświadczeniem!  Stary i młody bojownik!  Ćwicz umysł i ciało, by lat ubywało!  Twój ruch!  60 + Sektor3 = @ktywny Senior…  @ktywny Senior to duchem junior!  Sursum corda Seniores!  Carpe diem Seniores!  - to my! Seniorzy, absolwenci projektu @ktywny Senior!

WOLONTARIAT

 

OFERTA DLA WOLONTARIUSZY

Na obecnym etapie rozwoju naszego projektu poszukujemy wolontariuszy wśród seniorów. Oczekujemy wsparcia w dwóch obszarach: dziennikarstwo oraz fotografia.

Do zadań wolontariuszy należy:
tworzenie relacji, recenzji z wybranych wydarzeń,
tworzenie fotorelacji z wybranych wydarzeń.

Od wolontariuszy oczekujemy:
zaangażowania i odpowiedzialności przy realizacji projektów,
posiadania zainteresowań związanych z wybranymi dziedzinami: teatr, film, muzyka, sztuka, fotografia, szeroko pojęty design,
doświadczenia w pracy dziennikarskiej/pokrewnej, doświadczenia w realizowaniu fotorelacji itp.
umiejętność obsługi komputera (word, internet, poczta email),
punktualności,
kreatywności.

Korzyści wynikające z wolontariatu:
wstęp na wydarzenia: koncerty, kino, teatr itp. (wolontariusze otrzymają legitymację działu PRESS lub FOTO umożliwiającą wejścia na wydarzenia organizowane przez instytucje, z którymi współpracuje Kulutra versus Natura),
możliwość realizacji swoich pasji,
zdobycie doświadczenia.

Kultura versus Natura to platforma do współpracy i wymiany informacji w obszarze szeroko pojętej kultury i designu. Publikujemy subiektywnie. Interesują nas projekty lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe o niebanalnym charakterze. Wspieramy wydarzenia interdyscyplinarne z pogranicza działań artystycznych, edukacyjnych i społecznych. Chętnie promujemy działania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Angażujemy się w działania artystyczno kulturalne (koncerty, kino, festiwale, targi, warsztaty, wernisaże itp). Pociąga nas przestrzeń awangardowej mody, fotografii i designu.

Lubimy poznawać innowacyjne miejsca (galerie, sklepy, hotele, restauracje itp), które swoją działalnością, wyglądem i pomysłem na siebie wpisują się w trendy eko-designu.Współpracujemy z projektantami wnętrz i wzornictwa przemysłowego, artystami, designerami, historykami sztuki. Jesteśmy otwarci na osiąganie wspólnych celów i rozwiązywanie wspólnych problemów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: info@kulturaversusnatura.pl lub 725 527 527.

 

Zobacz naszą najnowszą ofertę - czytaj więcej

Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków (raport z badania 2013) - czytaj więcej

 

Konkluzja przyjęta przez Radę UE nt. Roli wolontariatu w polityce społecznej 07.10.2011.

Polska Prezydencja szczególnie docenia znaczenie wolontariatu i w związku z tym podejmuje szereg inicjatyw zarówno o charakterze politycznym, jak również edukacyjnym i promocyjnym nakierowanych na jego rozwój.

Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został opracowany dokument w formie Konkluzji Rady Unii Europejskiej na temat roli wolontariatu w polityce społecznej, który będzie stanowił wyraz uznania ze strony wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej dla wolontariuszy i ich wysiłku, jak również da impuls do pogłębionych działań ukierunkowanych na rozwój wolontariatu w Europie i poza jej granicami. Dokument ma za zadanie podkreślić, że Wolontariusze uosabiają i odzwierciedlają europejskie wartości i cele wyrażone w Traktatach Unii Europejskiej, szczególnie dotyczące spójności społecznej, solidarności i aktywnego obywatelstwa. Sam wolontariat zaś przyczynia się do kształtowania tożsamości europejskiej, umacniania demokracji oraz czynnego udziału w życiu społecznym.

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich 3 października 2011 r.

Konkluzje w języku polskim

 

Co to jest wolontariat?

Wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

[według Centrum Wolontariatu]

 

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz jest osobą, która dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

[według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie]

 

Jak działalność wolontariuszy postrzega współczesne społeczeństwo?

Bardzo różnie. Są osoby, które obracając się w kręgu działalności wolontarystycznej czy też będąc osobami z zewnątrz, ale mając wiedzę na jej temat, zdają sobie sprawę z idei, słuszności i powagi tego typu ludzkiej aktywności. Część społeczeństwa docenia zatem przedsięwzięcie, jakim jest wolontariat, uważa je za niezbędny sposób funkcjonowania ludzi. Są jednak również tacy ludzie, którzy nie doceniają wolontariuszy i nie widzą sensu w ich działalności. Takie postrzeganie wolontariatu z pewnością jest następstwem mylnego definiowania i postrzegania kategorii wolontariatu, a to wiąże się już z różnego rodzaju stereotypami, błędnymi stereotypami.

 

Jakie są stereotypy związane z pojęciem wolontariatu?

jest tylko dla ludzi młodych

oznacza wyłącznie pomoc ludziom w hospicjach i Domach Opieki Społecznej

jest stratą czasu…

i wiele wiele wiele innych błędnych poglądów

 

W rzeczywistości wolontariat ma zupełnie inne znaczenie i pełni inne zadania!

 

Fundacja Aktywny Senior rozpoczyna kampanię edukacyjną próbując jednocześnie burzyć w/w stereotypy.

 

Otóż działalność wolontarystyczna:

jest odpowiednia dla osób w każdym wieku

oznacza wszechstronną działalność, ukierunkowaną na pomoc ludziom potrzebującym, a także osobom chcącym się rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę, sięgającym wyżej i dalej

jest to pomoc zarówno jednostkowa, jak i grupowa, działalność i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz samorządem terytorialnym

stanowi dobrze spożytkowany czas, daje satysfakcję i radość istnienia, działania i dawania siebie innym oraz czerpania od innych

pozwala rozwijać się w różnych płaszczyznach życia, poznawać nowych ludzi, realizować się, wypełniać aktywnie i twórczo wolny czas, pokonywać własne trudności, przywrócić wiarę w siebie i swoje możliwości…

i wiele wiele wiele innych pozytywnych aspektów

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony "Dolnośląskiego wolontariatu" - www.wolontariusz.org

 

Zapraszamy do odwiedzenia stron:
www.dobrywolontariat.pl
www.wolontariat.org.pl

 

Fundacja Aktywny Senior skupia wokół siebie osoby w wieku 55+, które własnym przykładem pokazują, że warto angażować się w sprawy społeczne, organizować się i udzielać w projektach aktywizacji i poprawy jakości życia… osoby, które nie boją się wyzwań i dalekosiężnych działań, nie boją się marzyć i spełniać marzenia…

 

Jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, które widzą i czują potrzebę działania i przekształcania świata… tego najbliższego – swojego – świata Seniorów…

 

Twórzmy razem świat Seniorów

Dołącz do nas

Dołącz do Wolontariatu Senioralnego Fundacji Aktywny Senior

 

WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG WOLONTARYSTYCZNYCH

Wzór porozumienia pomiędzy podmiotami - zobacz (PDF), do edycji (DOC)
Wzór porozumienia na wykonie świadczeń wolontarystycznych -
zobacz (PDF), do edycji (DOC)
Wzór karty zaangażowania wolontariusza - miesięczny -
zobacz (PDF), do edycji (XLS)
Wzór karty zaangażowania wolontariusza - zadaniowy -
zobacz (PDF), do edycji (XLS)

Zapraszamy na blogi
Fundacji Aktywny Senior

Copyright © 2010 - 2013 by Konpos. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Fundacja @ktywny Senior - Wolontariat