Samotność w starości

Samotność w starości jako problem psychologiczny i społeczny – strona tekstu.