DarowiznaOświadczamy, że Fundacja „Aktywny Senior” spełnia kryteria organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz prowadzi, zgodnie ze swoim statutem, działalność pożytku publicznego określoną w art. 4 wyżej wymienionej Ustawy, a w szczególności wskazaną w ust. 1, pkt. 33 tego artykułu.

Proszę pamiętać, że przekazaną kwotę darowizny można odliczyć od podatku dochodowego:

  • osoba fizyczna od podstawy opodatkowania może odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu,
  • osoba prawna w kwocie nie wyższej niż 10%

Więcej informacji o darowiznach znajduje się na stronie NGO.

Dane do przelewu:

Nr rachunku:
Nazwa odbiorcy:
Adres:
Tytuł przelewu:
24 1500 1067 1210 6010 0658 0000
Fundacja Aktywny Senior
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Darowizna na cele statutowe

Więcej informacji o statusie oraz kontakcie znajduje się tutaj.
Wypełniony druczek wpłaty pocztowej można pobrać tutaj.

Serdecznie dziękujemy!