Fundacja AKTYWNY SENIOR realizuje swoje cele poprzez:

 • DziałaniaWspółpracę z uczelniami, szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi i innymi organizacjami;
 • Prowadzenie i wspieranie badań naukowych;
  Wymianę doświadczeń i współdziałanie z instytucjami mającymi podobne cele;
 • Przygotowywanie projektów, udział w projektach partnerskich, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym szczególnie europejskich;
 • Prowadzenie działalności wydawniczej w różnych formach;
 • Organizowanie konferencji, spotkań, przygotowywanie publikacji i ich promowanie;
 • Udział w targach i wystawach oraz wspieranie działań przy ich organizowaniu;
 • Zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami fundacji;
 • Pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów fundacji;
 • Działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie celów statutowych fundacji.