DokumentyFundacja Aktywny Senior spełnia wszystkie warunki ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Zobacz zaświadczenie GIODO
Schemat polityki bezpieczeństwa informacji w fundacji AS

Certyfikat – „Wymagania finansowo księgowe dla organizacji pozarządowych
Zobacz certyfikat

Certyfikat – „Wymagania prawne dla organizacji pozarządowych
Zobacz certyfikat

Fundacja Aktywny Senior jest członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
FAS członkiem zwyczajnym DFOP
Certyfikat członkowstwa DFOP