Wspólnoty Sąsiedzkie

Fundacja Aktywny Senior uczestniczyła jako partner w programie, Projekty Partnerskie Grundtviga z Włochami jako liderem oraz partnerami Wielką Brytanią i Szwecją.

Celem projektu jest poznanie funkcjonowania wspólnot określanych w Europie co-housing i wypracowanie podstaw do zastosowania tego modelu w grupie seniorów.
Czytaj więcej…


W środę (11.06.2014) we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 odbyła się zorganizowana przez Fundację Aktywny Senior „Międzynarodowa konferencja na temat Co-housingu”.

Konferencja Co-housing

Konferencja podsumowuje projekt „Uczenie się przez całe życie” (w ramach programu Grundtvig: Co-housing for Elders’ Reactivation) oraz jest pierwszą dyskusją ogólnoeuropejską o cohousingu – antidotum dla problemów współczesnego mieszkalnictwa. Głos zabrali eksperci z krajów europejskich oraz Dolnego Śląska, a ich celem była konfrontacja możliwości polskiego rynku mieszkaniowego z wypracowanymi systemami zamieszkiwania z państw Unii Europejskiej. Wydarzenie transmitowano na żywo przez Internet, by zapewnić przekaz osobom zainteresowanym zabudową typu cohousing. Spotkanie miało miejsce w budynku Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji pozarządowych Sektor 3 we Wrocławiu. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Wrocławia.
Co-housing – Wprowadzenie – Marian Ferenc – materiał wideo

Lorenzo SciroccoHonorowymi gośćmi byli przedstawiciele ruchów cohousingowych krajów europejskich. Konferencję otworzyło wystąpienie lidera programu Grundtviga: Lorenzo Scirocco. Jest reprezentantem włoskiej organizacji ASIS – CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI. W swoim wystąpieniu opisał wypracowaną recepturę na cohousing senioralny. Dzięki temu zapoczątkował gorącą dyskusję o polityce senioralnej w Polsce.
Zobacz prezentację, zobacz prezentację po polsku
Co-housing – ASIS – Lorenzo Scirocco – materiał wideo

Dick UrbanCiekawą prezentację wygłosił profesor Dick Urban, reprezentujący szwedzki ruch KOLLEKTHIVUS NU. Opowiadał o cohousingu w kontekście wspólnot wielopokoleniowych i relacji społecznych, jakie w nich panują. Opierając się o przykłady realizacji szwedzkich, duńskich i niemieckich, przybliżył różne formy osiedli typu cohousing, rozwijające się od przeszło 30 lat. Przekonywał, że taka forma mieszkalnictwa stanowi antidotum dla wielu problemów socjologicznych.
Zobacz prezentację, zobacz prezentację po polsku
Co-housing – KOLLEKTHIVUS NU – Dick Urban – materiał wideo

Aldona Wiktorska ŚwięckaEkspertem, który potraktował temat zabudowy typu cohousing w szerszym kontekście jest Pani dr hab. Aldona Wiktorska Święcka z Polish Governance Institute. Zwróciła uwagę na potrzebę rozwoju różnych form budownictwa. Wśród opisanych znalazły się: przedsięwzięcia Towarzystwa Budownictwa Społecznego, pozarządowy system inwestycyjny, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, amerykański system Housing Choice Voucher Program oraz cohousing. Wprowadzanie tych typów inwestowania na polski rynek nieruchomości pozostawia wiele do życzenia i często przybiera to formę sprzeczną z założeniami polityki Unii Europejskiej. Pani Święcka zwróciła uwagę na istnienie potrzeby rozszerzenie pomocy społecznej uwzględniając nowe formy mieszkalnictwa.
Zobacz prezentację
Co-housing – Polish Governance Institute – Aldona Wiktorska-Święcka – materiał wideo

Grzegorz TymoszykW pierwszej części konferencji swój głos zabrał także Pan Grzegorz Tymoszyk koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, jako gospodarz wyraził wielką chęć dalszej współpracy, a także był niezwykle zaskoczony efektami jakie przynosi Co-housing na terenie Europy.
Co-housing – Sektor 3 – Grzegorz Tymoszyk – materiał wideo

Marek FerencZdanie podsumowujące pierwszą część konferencji należało do Mariana Ferenca, prezesa Fundacji Aktywny Senior. W swoim wystąpieniu wyraził aprobatę dla działań z partnerami zagranicznymi w postaci wymiany doświadczeń w mieszkalnictwie wspólnotowym. Opisał przebieg prac nad recepturą cohousingu senioralnego i zaznaczył, że to początek, który właśnie tworzymy.
Zobacz prezentację
Co-housing – Fundacja Aktywny Senior – Marian Ferenc – materiał wideo

Karolina WoźniakDrugą część rozpoczęła Pani Karolina Woźniak, Kierownik projektu „Wrocławskie Kooperatywy„. W swoim wystąpieniu opisała cele przedsięwzięcia w ramach projektu WUWA 2 i etap, na jakim znajduje się Urząd Miejski. Wrocławskie kooperatywy mieszkaniowe są pierwszym krokiem ku realizacji zabudowy typu cohousing w Polsce, dlatego odrywają bardzo ważną rolę. Po ukończeniu tego założenia, za przykładem Wrocławia pójdą kolejne miasta, co zaowocuje w wiele realizacji osiedli mieszkaniowych o wysokiej wartości społecznej.
Zobacz prezentację
Co-housing – Wrocławskie Kooperatywy WUWA2 – Karolina Woźniak – materiał wideo

Magda Wnuk-OleniczPrezentację traktującą o kondycji gospodarki senioralnej w Polsce na tle innych państw zaprezentowała dr Pani Magda Wnuk-Olenicz w imieniu Pani dr Walentyna Wnuk, Doradcy Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów: „Cohousing jako oczekiwana forma mieszkalnictwa dla osób starszych„. Podsumowano starania władz w zakresie wypełnienia luki w proponowanych formach opieki nad osobami starszymi, co ma na celu zachęcić do rozwijania nowych form mieszkalnictwa społecznego i socjalnego w Polsce.
Zobacz prezentację
Co-housing – Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów – dr Walentyna Wnuk (w zastępstwie: Magdalena Wnuk-Olenicz) – materiał wideo

Dawid CieślikOstatnim wystąpieniem była prezentacja Dawida Cieślika, eksperta zabudowy typu cohousing w Polsce. Przedstawił duży postęp w zakresie propagowania idei cohousingowej, nakreślił kształt, jaki przybierają działania mające na celu polepszenie warunków zamieszkiwania Polaków. Dzięki takim narzędziom, jak: konferencje tematyczne, które mają miejsce na żywo i przez internet, przepływie informacji przez portal www.cohousing.pl oraz prowadzonym projektom badawczym, wykazano dużą potrzebę wdrożenia tej formy zabudowy. W drugiej części wystąpienia szeroko omówił recepturę na zabudowę typu cohousing, jaka interesuje sferę biznesu w kwestii inwestowania. Jako architekt, zaprezentował projekt autonomicznego osiedla, składającego się z różnorodnych części, których zadaniem nadrzędnym jest dbanie o właściwe środowisko życia sąsiedzkiego. Omówiona koncepcja zgodna jest z założeniami zrównoważonego rozwoju, ponieważ godzi sfery: społeczną, ekonomiczną i poszanowania środowiska naturalnego.
Zobacz prezentację
Co-housing – Ekspert od cohousingu, właścicel Studia Projektowego Stripedhouse – Dawid Cieślik – materiał wideo

Swój głos w konferencji zabrali także:

Jessica RobbinsJessica Robbins Stypendystka Uniwersytetu w Michigan
Materiał wideo

Ryszard KrygierFundacja Teraz Życie – Ryszard Krygier
Materiał wideo

Robert PawliszkoWrocławskie Centrum Seniora – Robert Pawliszko
Materiał wideo

Melanie NockUK COHOUSING NETWORK – Melanie Nock
Materiał wideo

Tomasz KapłonPortal Popowice Wrocław – Tomasz Kapłon
Materiał wideo
Dzielić się marzeniami

Dick UrbanIntegracja osób niepełnosprawnych – Dick Urban
Materiał wideo

Joanna LebiedzińskaO forum miejskim – Joanna Lebiedzińska
Materiał wideo

Jerzy LechCo-housing w bloku – Jerzy Lech
Materiał wideo

Konferencja Co-housing

Rozpowszechnianie idei projektu:

Nadaje.comPrzebieg konferencji można było śledzić na żywo w Internecie dzięki uprzejmości serwisu www.nadaje.com, który zajął się obsługą audiowizualną całego spotkania. Dziękujemy bardzo serdecznie.

 


W ramach projektu odbyły się dwa spotkania. Pierwsze w dniach 7-8 luty w Neapolu oraz Benevento rejon (Pesco Sannita) gdzie wizytowaliśmy ośrodek Residential Care House dla Seniorów.

Kolejny wyjazd miał miejsce w dniach 6-7 maja do Lewes via Londyn i do Dorset i Laughton Lodge to hrabstwo w rejonie South West England. Cohousing w którym gościliśmy to osada wiejska w tym rejonie. To jeden ze znanych ośrodków skupionych w UKCouhausing Network. Jest to typowy jak się okazało na warunki Angielskie ośrodek wiejski zrzeszających zwolenników takiego mieszkania. Miejscem doskonałym na relaks i wszelkiego rodzaju spotkania. Jest to wygodne, tanie miejsce do życia dla osób którym to odpowiada. Być może ma to duże walory społeczne w tym zacieśnione więzi społeczne, sąsiedzkie, niesie to w sobie również wartość kapitału społecznego. Może się przekładać na tańsze i bezpieczniejsze życie. Może to funkcjonować w rejonach miast, miasteczek i może stanowić doskonały model utrzymywania dobrej jakości życia. Znamienną cechą wspólnot w Wielkiej Brytanii jest ich wielo pokoleniowość. Nie wiemy jak to wygląda w różnych etapach życia w takiej wspólnocie i na ile tym modelem może pobudzać aspiracje do innego, różnego modelu życia występującego w otoczeniu.

Podobny model i miejsce były w Laughton Lodge. Również wieś, kilkanaście domów wolnostojących w odróżnieniu od Dorset gdzie były dwa moduły wielorodzinne. Tutaj w centrum obiekt podobny do dużej świetlicy w centralnej części tego obszaru.

Jak się to przekłada na seniorów? To temat rzeka. Poinformowano nas, że takie wspólnoty jeszcze nie istnieją mimo tego, że osoby interesujące się tym tematem jednogłośnie potwierdzają, że są konieczne i mogą spełnić bardzo pożyteczną rolę w życiu społecznym zarówno użytkowników takich wspólnot jak również całego otoczenia lokalnego. Chociażby tylko dla tych dwóch czynników jak bezpieczeństwo osobiste człowieka i funkcjonowanie w bliskości z drugim człowiekiem. Na pewno tych korzyści jest znacznie więcej. Potwierdzono to na tym spotkaniu miedzy innymi w takich obszarach jak zdrowie i wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego na który ciąży opieka społeczna i opieka nad jednostką słabą i zagubioną. W tym wypadku starszym człowiekiem.

Zdjęcia z Włoch, Anglii, Szwecji