Domowa Wspólnota SenioralnaDomowa Wspólnota Senioralna – DOM
Fundacja Aktywny Senior rozpoczyna przygotowania do projektu, którego celem będzie zorganizowanie ośrodka edukacyjno-profilaktyczno-rehabilitacyjnym z zadaniem działań profilaktycznych wspierających w pokonywaniu dysfunkcji jaką jest samotności osób starszych.

Idea projektu oparta jest na istniejących w Europie ośrodkach opieki nad osobami starszymi, szczególnie w Niemczech oraz Austrii i ich kolejnych etapach rozwoju. Model wspólnoty mieszkaniowej lub koncepcja mieszkania grupowego jest tak zwanym IV etapem rozwoju opieki nad osobami starszymi. Wspomina się już o V etapie, który nieśmiało określa się jako Wspólnota oparta na świadomości. Inspiracją tej idei jest firma BeneVit oraz Kuratorium do Spraw Pomocy Osobom Starszym (KPA) „Hausgemeinschaften – Vom Modellversuch zur Regelversorgung” – polskie tłumaczenie „Wspólnoty domowe – od eksperymentu do powszechnej opieki” autorstwa dr Stefana Arenda.

Fundacja zaprasza wszystkie osoby zainteresowane problemem samotności osób starszych do nawiązania współpracy na wszystkich polach tego przedsięwzięcia.

Zapraszamy także do zapoznania się z poniższymi materiałami:


Erasmus+Projekt „Rozwój kompetencji – motorem zmiany”
Zrealizowany w ramach programu ERASMUS +, Mobilność – Akcja K1- edukacyjna. Celem projektu był rozwój kluczowych kompetencji liderów potrzebnych do wspierania rozwoju oraz edukacji osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze, dzięki czemu organizacja podnosi jakość swoich usług edukacyjnych.

Rozwój kompetencji, Strona projektu


Wspólnoty SąsiedzkieCo-Housing and Social housing for Elder’s Reactivation „Co-EldeRly”
Fundacja Aktywny Senior uczestniczy jako partner w programie Projekty Partnerskie Grundtviga” wraz z Włochami – liderem, Wielką Brytanią i Szwecją. Celem projektu jest poznanie funkcjonowania wspólnot określanych w Europie co-housing i wypracowanie podstaw do zastosowania tego modelu w grupie seniorów.

Czytaj więcej


AASWAkademia Aktywnego Seniora Wolontariusza
Program mający na celu aktywację osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach AASW fundacja Aktywny Senior zaoferowała Seniorom pełen pakiet zajęć edukacyjnych oraz sportowych. W ramach projektu zebrana została także baza wolontariuszy mających w założeniu działać i tworzyć nowe inicjatywy wokół organizacji pozarządowych.

Podsumowanie
Zobacz blog


PSW Profesjonalny senior – wolontariusz w organizacji pozarządowej
Projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa seniorów w wymiarze wolontariatu w organizacjach pozarządowych na terenie gminy Wrocław, poprzedzona diagnozą kompetencji jego uczestników. Projekt ma usprawnić proces doboru do organizacji tych wolontariuszy, którzy posiadają kompetencje unikalne, mogące sprzyjać wzrostowi efektywności pracy NGO-sów.

Czytaj więcej


Logo WrocławUrząd Gminy Wrocław
Gmina Wrocław – realizacja projektu „Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 – EYV 2011 TOUR – Wolontariat Seniorów”. Przedstawienie działania wolontariackiego prowadzonego przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Wrocław i Dolnego Śląska.

 


UMWDUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Tłumaczenie na język angielski publikacji „TRZECIA ZMIANA ANDRAGOGICZNE ROZWAŻANIA na temat projektu Aktywny Senior„.
Realizacja projektu „Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 – EYF 2011 TOUR – Wolontariat Seniorów”. Na Forum Europejskiego Pawilonu Wolontariatu 2011 zaprezentowano różne działania wolontariackie prowadzone przez organizacje pozarządowe z Wrocławia i Dolnego Śląska na rzecz seniorów. Promowano miasto Wrocław i Dolny Śląsk. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zorganizowali wystawę swoich prac rękodzielniczych tj. obrazów, tkactwa, a także zorganizowali stoiska promocyjne poszczególnych organizacji. W rozmowach z innymi uczestnikami forum nasza Fundacja promowała i upowszechniała postawy wolontariacie jako sposób na zachowanie aktywności zawodowej i życiowej, Kontakty te przyczyniły się do zintegrowania środowiska wolontariuszy.

Czytaj więcej po Polsku, Czytaj więcej po Angielsku


MPIPSMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej
Projekt – FIO – realizacja zadania „Profesjonalny Senior – Wolontariusz w organizacji pozarządowej”. Projekt polegający na aktywizacji zawodowej seniorów w wymiarze wolontariatu w organizacjach pozarządowych gminy Wrocław.

Czytaj więcej