• Z dumą przedstawiamy Państwu trzecią edycję Raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce”. Publikacja ta stała się nieodłączną częścią funkcjonowania platformy Seniorapp oraz Fundacji SeniorApp...


  POBIERZ

  Przemysław Mroczek i Igor Marczak Raport SeniorApp 2023

 • Wirtualna jesień życia... jest efektem kilkuletnich zmagań. Badawczych, naukowo-zawodowych, ale też osobistych. Pomysł na tę książkę narodził się w trakcie moich studiów doktoranckich...


  POBIERZ

  Damian Gałuszka Wirtualna jesień życia

 • Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać, że nowe technologie pełnią istotną rolę w naszym życiu. Każdego dnia korzystamy z cyfrowych narzędzi – umożliwiają podróże...


  POBIERZ

  Fundacja DigitalPoland Nowoczesny Senior, edycja 2023 – przewodnik po cyfrowym świecie

 • Przedstawiamy Państwu wyniki badania na temat pokolenia seniorów 60+, analizujące zachowania tej grupy społecznej w internecie. Analiza dotyczy korzystania z internetu i aplikacji mobilnych oraz zakupów online.


  POBIERZ

  Fundacja Kobiety e-biznesu Raport Seniorzy w świecie cyfrowym

 • Polityka rozumiana jako zajmowanie się sprawami publicznymi nie ma zbyt dobrej renomy. To niedobrze, bo dotyka nas wszystkich. Zaangażowanie w politykę powinno nam służyć nie tylko do zmieniania świata wokoło, ale też do wspierania...


  POBIERZ

  Sławomir Doburzyński, Maciej Patynowski Polityka senioralna w praktyce

 • W 2020 roku zostaliśmy zaskoczeni pandemią i lockdown’em. Jednak wspólnie z blisko 20 organizacjami stworzyliśmy pięć pakietów rekomendacji dla rządzących pozwalając wprowadzić polską gospodarkę na cyfrowe tory...


  POBIERZ

  Fundacja DigitalPoland Czas na cyfrową gospodarkę

 • Pandemia COVID-19 udowodniła, że technologie pozwalają na nieograniczone możliwości wymiany informacji nie tylko z rodziną, lekarzem czy bankiem, lecz także z całym światem...


  POBIERZ

  Fundacja DigitalPoland Nowoczesny Senior, edycja 2022 – przewodnik po cyfrowym świecie

 • Polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. W 1990 r. 65 lat i więcej miał co dziesiąty Polak. Teraz już co siódmy, a za 40 lat w tym wieku będzie już co trzeci z nas. W 2050 r. liczba osób w wieku 60 plus wzrośnie do 13,7 mln osób...


  POBIERZ

  Igor Marczak, Przemysław Mroczek, Karolina Ozga Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce

 • To już 2. edycja publikacji Nowoczesny Senior. W uaktualnionym przewodniku pokazujemy seniorom, że są w stanie łatwo i szybko wejść z nami do cyfrowego świata. W stosunku do poprzedniej edycji dodaliśmy cały nowy rozdział o...


  POBIERZ

  Fundacja DigitalPoland Nowoczesny Senior, edycja 2021 – przewodnik po cyfrowym świecie

 • Efektem zachodzących w ostatnich latach zmian demograficznych jest przekształcenie struktury wieku ludności i starzenie się społeczeństwa, co stanowi jeden z najważniejszych problemów rynku pracy w Europie i w Polsce...


  POBIERZ

  dr hab. Małgorzata Dobrowolska Badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego

 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności postanowiły poznać sytuację środowiska UTW w pandemii, by móc lepiej planować działania wobec tych grup, w zgodzie z ich potrzebami i aktualną kondycją...


  POBIERZ

  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Zoom na UTW w pandemii COVID-19 – Raport z badania

 • Przedstawiamy tematy, którymi Rzecznik Praw Obywatelskich zajmował się w ciągu ostatnich dwóch lat. To te problemy i ludzkie historie składają się na coroczną Informację Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania praw i wolności w Polsce...


  POBIERZ

  Anna Miśniakiewicz Rola przestrzeni miejskiej w społecznej aktywizacji środowiska senioralnego