Oferta dla Wolontariuszy

WolontariatNa obecnym etapie rozwoju naszego projektu poszukujemy wolontariuszy wśród seniorów. Oczekujemy wsparcia w dwóch obszarach: dziennikarstwo oraz fotografia.

Do zadań wolontariuszy należy:

 • tworzenie relacji, recenzji z wybranych wydarzeń,
 • tworzenie fotorelacji z wybranych wydarzeń.

Od wolontariuszy oczekujemy:

 • zaangażowania i odpowiedzialności przy realizacji projektów,
 • posiadania zainteresowań związanych z wybranymi dziedzinami: teatr, film, muzyka, sztuka, fotografia, szeroko pojęty design,
 • doświadczenia w pracy dziennikarskiej/pokrewnej, doświadczenia w realizowaniu fotorelacji itp.
 • umiejętność obsługi komputera (word, internet, poczta email),
 • punktualności,
 • kreatywności.

Korzyści wynikające z wolontariatu:

 • wstęp na wydarzenia: koncerty, kino, teatr itp. (wolontariusze otrzymają legitymację działu PRESS lub FOTO umożliwiającą wejścia na wydarzenia organizowane przez instytucje, z którymi współpracuje Kulutra versus Natura),
 • możliwość realizacji swoich pasji,
 • zdobycie doświadczenia.

Kultura versus Natura to platforma do współpracy i wymiany informacji w obszarze szeroko pojętej kultury i designu. Publikujemy subiektywnie. Interesują nas projekty lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe o niebanalnym charakterze. Wspieramy wydarzenia interdyscyplinarne z pogranicza działań artystycznych, edukacyjnych i społecznych. Chętnie promujemy działania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Angażujemy się w działania artystyczno kulturalne (koncerty, kino, festiwale, targi, warsztaty, wernisaże itp). Pociąga nas przestrzeń awangardowej mody, fotografii i designu.

Lubimy poznawać innowacyjne miejsca (galerie, sklepy, hotele, restauracje itp), które swoją działalnością, wyglądem i pomysłem na siebie wpisują się w trendy eko-designu.Współpracujemy z projektantami wnętrz i wzornictwa przemysłowego, artystami, designerami, historykami sztuki. Jesteśmy otwarci na osiąganie wspólnych celów i rozwiązywanie wspólnych problemów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: info@kulturaversusnatura.pl lub 725 527 527.

Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków (raport z badania 2013) czytaj więcej

Korpus Solidarności

Powstał rządowy Program wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Korpus Solidarności. Program wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego.
Ma on na celu wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.
Prace w pierwszej fazie prowadzone były pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, a następnie pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego.

Konkluzja przyjęta przez Radę UE nt. Roli wolontariatu w polityce społecznej 07.10.2011r.

Polska Prezydencja szczególnie docenia znaczenie wolontariatu i w związku z tym podejmuje szereg inicjatyw zarówno o charakterze politycznym, jak również edukacyjnym i promocyjnym nakierowanych na jego rozwój.

Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został opracowany dokument w formie Konkluzji Rady Unii Europejskiej na temat roli wolontariatu w polityce społecznej, który będzie stanowił wyraz uznania ze strony wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej dla wolontariuszy i ich wysiłku, jak również da impuls do pogłębionych działań ukierunkowanych na rozwój wolontariatu w Europie i poza jej granicami. Dokument ma za zadanie podkreślić, że Wolontariusze uosabiają i odzwierciedlają europejskie wartości i cele wyrażone w Traktatach Unii Europejskiej, szczególnie dotyczące spójności społecznej, solidarności i aktywnego obywatelstwa. Sam wolontariat zaś przyczynia się do kształtowania tożsamości europejskiej, umacniania demokracji oraz czynnego udziału w życiu społecznym.

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich 3 października 2011 r. – Konkluzje w języku polskim

Co to jest wolontariat?
Wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie – według Centrum Wolontariatu.

Kim jest wolontariusz?
Wolontariusz jest osobą, która dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych – według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jak działalność wolontariuszy postrzega współczesne społeczeństwo?
Bardzo różnie. Są osoby, które obracając się w kręgu działalności wolontarystycznej czy też będąc osobami z zewnątrz, ale mając wiedzę na jej temat, zdają sobie sprawę z idei, słuszności i powagi tego typu ludzkiej aktywności. Część społeczeństwa docenia zatem przedsięwzięcie, jakim jest wolontariat, uważa je za niezbędny sposób funkcjonowania ludzi. Są jednak również tacy ludzie, którzy nie doceniają wolontariuszy i nie widzą sensu w ich działalności. Takie postrzeganie wolontariatu z pewnością jest następstwem mylnego definiowania i postrzegania kategorii wolontariatu, a to wiąże się już z różnego rodzaju stereotypami, błędnymi stereotypami.

Jakie są stereotypy związane z pojęciem wolontariatu?

 • jest tylko dla ludzi młodych,
 • oznacza wyłącznie pomoc ludziom w hospicjach i Domach Opieki Społecznej
  jest stratą czasu…
 • i wiele wiele wiele innych błędnych poglądów.

W rzeczywistości wolontariat ma zupełnie inne znaczenie i pełni inne zadania!

Fundacja Aktywny Senior rozpoczyna kampanię edukacyjną próbując jednocześnie burzyć w/w stereotypy.

Otóż działalność wolontarystyczna:

 • jest odpowiednia dla osób w każdym wieku
 • oznacza wszechstronną działalność, ukierunkowaną na pomoc ludziom potrzebującym, a także osobom chcącym się rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę, sięgającym wyżej i dalej
 • jest to pomoc zarówno jednostkowa, jak i grupowa, działalność i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz samorządem terytorialnym
 • stanowi dobrze spożytkowany czas, daje satysfakcję i radość istnienia, działania i dawania siebie innym oraz czerpania od innych
 • pozwala rozwijać się w różnych płaszczyznach życia, poznawać nowych ludzi, realizować się, wypełniać aktywnie i twórczo wolny czas, pokonywać własne trudności, przywrócić wiarę w siebie i swoje możliwości…
 • i wiele wiele wiele innych pozytywnych aspektów

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony „Dolnośląskiego wolontariatu” – www.wolontariusz.org

Zapraszamy do odwiedzenia stron:
www.dobrywolontariat.pl
www.wolontariat.org.pl

Fundacja Aktywny Senior skupia wokół siebie osoby w wieku 60+, które własnym przykładem pokazują, że warto angażować się w sprawy społeczne, organizować się i udzielać w projektach aktywizacji i poprawy jakości życia… osoby, które nie boją się wyzwań i dalekosiężnych działań, nie boją się marzyć i spełniać marzenia…

Od 2019r. Fundacja Aktywny Senior wprowadziła do przestrzeni publicznej określenia WOLONTARIAT KOMPETENCYJNY dla osób 60+, które są zainteresowane świadczeniem usług wolontarystycznych.

Jesteśmy otwarci na wszystkie osoby, które widzą i czują potrzebę działania i przekształcania świata… tego najbliższego – swojego – świata Seniorów…

Twórzmy razem świat Seniorów
Dołącz do nas
Dołącz do Wolontariatu Senioralnego Fundacji Aktywny Senior

WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG WOLONTARYSTYCZNYCH
Wzór porozumienia pomiędzy podmiotami – zobacz (PDF), do edycji (DOC)
Wzór porozumienia na wykonie świadczeń wolontarystycznych – zobacz (PDF), do edycji (DOC)
Wzór karty zaangażowania wolontariusza – miesięczny – zobacz (PDF), do edycji (XLS)
Wzór karty zaangażowania wolontariusza – zadaniowy – zobacz (PDF), do edycji (XLS)