Marek - zdjęcieMarek Ferenc

Prezes Fundacji

Prezes Zarządu i fundator Fundacji Aktywny Senior. Fundator Fundacji Teraz Życie. Absolwent MBA Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informatyki, studiów podyplomowych „Doskonalenie organizacji i zarządzania”, „Rachunkowość i kontrola finansowa”, „Zarządzanie na Jednolitym Rynku”, „Zarządzanie jakością”.

Siedemnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu MŚP jako członek zarządu i rady nadzorczej w tym współwłaściciel spółek kapitałowych. Ośmioletnie doświadczenie jako doradca i konsultant w MŚP.

Jedenastoletnie doświadczenie w sektorze pozarządowym jako członek zarządu fundacji i stowarzyszenia, fundator, inicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia „NovaMed”. Inicjator i kierownik projektu „@ktywny Senior”, realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim i Fundacją „Umbrella” w gminnym inkubatorze organizacji pozarządowych we Wrocławiu. Kierownik i koordynator wielu projektów realizowanych w Fundacji Aktywny Senior między innymi takich jak „Profesjonalny Senior Wolontariusz w Organizacji Pozarządowej” (FIO), „Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza” (ASOS) w ramach Projekty Partnerskie Grundtviga międzynarodowy projekt „Co-housing for Elders’ Reactivation”, w ramach programu Erasmus+ międzynarodowy projekt „Wzrost kompetencji – Motorem zmiany” oraz najnowszego międzynarodowego projektu w ramach Horyzonty 2020 (H2020) „Co-creation of service innovation in Europe” – Współtworzenie innowacyjnych usług w Europie o akronimie CoSIE.

Wieloletni Członek Prezydium Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.

Kierując Fundacją Aktywny Senior pomagam rozwijać i doskonalić wolontariat senioralny. Dalsze działania nakierowuję na zmiany strategiczne w obszarze szeroko rozumianej aktywizacji seniorów w tym edukację i profilaktykę. W przygotowaniu jest nowy projekt „Domowa Wspólnota Senioralna DOM”. Celem projektu będzie profilaktyka skierowana do osób starszych dotkniętych samotnością.


Jerzy LechJerzy Lech

Członek Fundacji

Nazywam się Jerzy Tadeusz Lech, ostatnie jest nazwiskiem i bardzo niedawno skończyłem 70, cokolwiek to znaczy i proszę o wyrozumiałość.

Aktualnie jako wolontariusz wspieram Marka Ferenca w działalności jego „Fundacji Aktywny Senior” do zarządzania której, udzielił mi nieograniczonego pełnomocnictwa.

Z wykształcenia jestem inżynierem, absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz dwóch studiów podyplomowych. Mam poza sobą 43-letni staż pracy zawodowej w przemyśle maszynowym. Aktualnie od 7 lat jestem na emeryturze. Posiadam doświadczenie w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Pracowałem na stanowiskach kierowniczych w okresie 30 lat, a w ostatnich 20 latach kariery zawodowej na stanowiskach dyrektorskich w przemyśle maszynowym.

Byłem uczestnikiem pilotażowego programu aktywizacji seniorów. Odbyłem szkolenia „Odkryj UE na nowo” organizowane przez MSZ i przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz cykl szkoleń w ramach Profesjonalizacji Sektora Trzeciego z Organizacji pożytku Publicznego i cykl szkoleń „Razem do samodzielności” w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „Sektor 3”. Brałem udział w dwuletnim projekcie FAS Erasmus + „Rozwój kompetencji – motorem zmiany” oraz w projekcie DFOP ASOS „Przestrzeń publiczna dla Seniorów”, a także cyklicznie uczestniczyłem w DFW we Wrocławiu.

Doświadczeniem i wiedzą zdobytą w szkoleniach oraz z uczestnictwa w projektach pragnę dzielić się z innymi. Mieszkam we Wrocławiu na osiedlu Popowice ze zdrowiem stosownie do wieku.

Halina MiaraHalina Miara

Koordynatorka wolontariatu

Nazywam się Halina Miara jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Po przejściu na emeryturę związałam się z Fundacją Aktywny Senior. Uczestniczyłam w wielu projektach realizowanych przez FAS oraz innych projektach realizowanych przez różne NGO.

Kiedy Prezes Zarządu fundacji zaproponował mi objęcie funkcji koordynatora wolontariatu to zgodziłam się. Jestem wieloletnią wolontariuszką, miłośniczką wolontariatu międzypokoleniowego i aktywizacji osób późnej dorosłości.

Jestem entuzjastką nowych technologii. Uważam że korzystanie z nowych technologii oraz Internetu, może przyczynić się do komfortowego starzenia się mając do dyspozycji rozwiązania online.

Uczestniczyłam w dwuletnim programie Erasmus+ międzynarodowy projekt „Wzrost kompetencji – Motorem zmiany” i dzięki zdobyciu nowych kompetencji powadzę Grupę Samokształceniową Inter- media E+. Moją pasją dzielę się z innymi osobami późnej dorosłości.


Konrad - zdjęcieKonrad Postawa

Specjalista ds. Administracji i Wsparcia IT – wolontariusz Fundacji

Nazywam się Konrad Postawa i jestem absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w projektowaniu, implementowaniu oraz wdrażaniu stron internetowych. Zajmuje się także przygotowywaniem identyfikacji wizualnej, czyli projektuje logotypy, wizytówki, papiery firmowe oraz ulotki i plakat. Projekty takie wykonuje zarówno w wersji rastrowej, jak i wektorowej.

Przygodę z informatyką zacząłem kilka lat temu od serwisu sprzętu komputerowego oraz konfiguracji oprogramowania, czym zresztą zajmuję się do dziś. Mam również doświadczenie w projektowaniu oraz konfiguracji sieci domowych i w małych firmach.

Praca ze sprzętem to jednak tylko część moich zawodowych doświadczeń. Od ponad 10 lat mniej lub bardziej regularnie prowadzę szkolenia z zakresu IT. Szkolę zarówno pracowników organizacji pozarządowych np. z obsługi pakietów biurowych, jak i Seniorów, którzy chcą nauczyć się obsługi komputera oraz Internetu. To właśnie z osobami 65+ pracowałem w ciągu ostatnich lat najczęściej, za co otrzymałem wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2014 na Gali Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Każdy oprócz pracy zawodowej powinien mieć jakieś hobby, coś co lubi robić po pracy i dla relaksu. Ja parę lat temu odkryłem Geocaching, czyli dość ciekawy sposób spędzania czasu polegający na wędrowaniu z mapą, kompasem lub nawigacją GPS w poszukiwaniu ciekawych miejsc oznaczonych przez innych uczestników zabawy. Gdy dotrze się we wskazane miejsce, można odnaleźć tam ukrytą skrytkę lub skrzynkę z logbookiem (dziennikiem odkrywców) oraz drobnymi fantami na wymianę. Polecam taki sposób zwiedzania i podróżowania.