Fundacja Aktywny Senior zajmuje się od ponad 10 lat aktywizacją i edukacją, w tym edukacją cyfrową Seniorów. Przez minione lata sprowadzała się ona do nauki podstawowego lub zaawansowanego posługiwania się komputerem, laptopem i tabletem, a w szczególności podstawowymi aplikacjami takimi jak poczta mailowa, przeglądarki internetowe, edytor tekstu i inne techniki informatyczne, które w ostatnich latach bardzo się zmieniły i dalej ulegają szybkim zmianom.

Zauważyliśmy w przestrzeni publicznej, że w podejmowanych szkoleniach senioralnych w tym obszarze, dalej pozostają te same metody i sprzęt do edukacji Seniorów.

W dalszym ciągu próbuje się szkolić tę grupę społeczną na komputerze (stacjonarnym lub laptopie) czy tablecie nie zważając na to, że te wszystkie funkcje posiadają już dzisiejsze smartfony. Obecnie dla normalnego funkcjonowania obywatela, Seniora nie jest potrzebny tak profesjonalny sprzęt. Dzisiaj na co dzień zastępuje go właśnie smartfon z połączeniem internetowym. Dlatego Fundacja zareagowała na ten stan rzeczy w ten sposób, że przygotowaliśmy własną, prostą ankietę, aby z grubsza sprawdzić, jak seniorzy znajdują się w tej nowej rzeczywistości. (w załączeniu maila ankieta i posumowanie)

Ankiety przeprowadzono na grupie 241 mieszkańców Wrocławia, której dużą częścią były osoby w wieku 68 – 75 lat. Kobiety stanowiły 3/4 ankietowanych.

Ankieta pokazała, że prawie połowa respondentów używa telefonu komórkowego tylko do dzwonienia, wysyłania SMS-ów i robienia zdjęć. Czynności te nie sprawiają ankietowanym problemu, ale pozwalają wnioskować, że Seniorzy nie wykorzystują potencjału swoich telefonów. Wymaga to szkoleń w zakresie kształtowania umiejętności posługiwania się smartfonem z uwzględnieniem aplikacji i funkcji jakie posiadają obecnie laptopy czy komputery.

Z ankiet wynika również, że rachunek bankowy posiada prawie 89% ankietowanych, ale dostęp do rachunku ma tylko niecałe 83%, co oznacza, że 1/5 ankietowanych nie ma dostępu za pomocą Internetu do swojego rachunku. Prawie 11% czyli niemal  1 na 10 ankietowanych nie ma rachunku bankowego w ogóle.

Wyniki tych ankiet z krótkimi komentarzami przekazujemy możliwie jak najszerszej grupie decydentów, edukatorów i seniorów z przekonaniem, że powinniśmy dążyć do zmiany myślenia i postrzegania, Seniorów przez pryzmat dotychczasowych nawyków i stereotypów mówiących o zacofaniu, wykluczeniu, zbędności, nie nadążaniu itp. Wyniki ankiet potwierdzają bowiem, że Seniorzy w miarę dobrze i ze zrozumieniem starają się nadążać za zmianami, zaznajomieni są z możliwościami posiadanych smartfonów. Brakuje im jednak pełnej wiedzy do korzystania z ich wszystkich funkcji, szczególnie w połączeniu z Internetem, który już dzisiaj jest nierozłącznym elementem powszechnie znanego „telefonu komórkowego”. Jak widać, Seniorzy sami z siebie dostosowali się i dostosowują się do zamieniającej się technologii, jednak ciągle potrzebują wsparcia w postaci szkoleń, ale już nie na komputerach czy laptopach a naszym zdaniem wyłącznie na smartfonach.

Przekazujemy Państwu, szczególnie organom samorządowym i organizacjom senioralnym wyniki badań z tych ankiet. Przyznajemy jednocześnie, że dopiero przy opracowywaniu wyników dostrzegliśmy popełnione błędy w formułowaniu treści niektórych pytań czy sposobie ich zadawania. Naszym zdaniem nie miało to istotnego wpływu na wyniki. Istotne jest to, co chcielibyśmy rekomendować. Czyli to, aby cyklicznie w sposób profesjonalny badać zachowania senioralnej grupy społecznej i z dużą rozwagą tworzyć odpowiednie programy szkoleń.  Co ważne, nie tylko pod względem znajomości i posługiwania się technologią cyfrową, ale również innych społecznych, życiowych, zawodowych zachowań a dalej potrzeb, aby nadążyć za dynamiką zmian w otaczającej Seniorów rzeczywistości.