Logo DFOP

W dniach 14-15 stycznia 2022 r. w Krzyżowej k. Świdnicy, w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Fundacja jako członek Federacji uczestniczyła w tym Zgromadzeniu.

Dla nas szczególnymi tematami był Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 oraz Mapa Strategii DFOP.

Więcej informacji https://www.facebook.com/dfop.org