ZIGworking – 13.05.2021, prezentacja z wydarzenia.