2 Kongres Organizacji Pozarządowych

2 Kongres Organizacji Pozarządowych – plakat zapraszający na wydarzenie 6 czerwca 2018.