Wrocławska Rada Seniorów

2 sierpnia 2019 r. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał członków Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji. Jedną z osób wchodzących w skład Rady wybranej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia jest Marek Ferenc Prezes zarządu Fundacji Aktywny Senior.

Więcej informacji na:
www.wroclaw.pl/wroclawska-rada-seniorow-nowy-sklad-nowe-wyzwania-i-pomysly