Starość jest cechą biologiczną i społeczną. Zmiany zachodzące w okresie po 65 roku życia są wielowymiarowe i sprzyjają wykluczeniu społecznemu.