Seminarium

Fundacja Aktywny Senior uczestniczyła w Sympozjum „INNOWACJE W DOBIE COVID – 19. INNOWACJE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”.

Jego celem było pogłębienie wiedzy i przedstawienie problematyki innowacyjności rozumianej jako społeczno-ekonomiczny proces zachodzący w skali makro i mikroekonomicznej.

W panelach dyskusyjnych, udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego oraz jednostek samorządowych. Łącznie uczestniczyło w nim 76 osób.

Poruszano takie kwestie, które w tym okresie po pandemicznym mogą zdaniem uczestników być ważne i rozważane. Należą do nich: społeczeństwo postcovidowe, oszczędne innowacje, ruch twórców, wzroście znaczenia współpracy ze sobą dużych i małych firm, rosnących miękkich kompetencjach, społeczeństwa 5.0, braku innowacji społecznych, skutkach utrzymywania się rynku pracownika, itp.

Seminarium

Sympozjum było znaczącym wydarzeniem naukowym skupiającym studentów, pracowników oraz ekspertów z obszaru nauki i biznesu z Polski oraz okazją do bardzo pogłębionych dyskusji.

Więcej informacji na www.ises.pwr.edu.pl