Spotkanie Opłatkowe

Fundacja Aktywny Senior jako członek Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Loża Dolnośląska Business Centre Club wzięła udział w Uroczystym Spotkaniu Opłatkowym, które odbyło się 10 grudnia 2019 r. w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego  we Wrocławiu, plac Katedralny 1. Gościem Honorowym uroczystości był Stanisław Soyka,  któremu nadano Tytuł Honorowego Mistrza.