Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych

Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.