Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych - RODO

Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych – RODO.