4. Kongres – agenda wydarzenia, harmonogram działań.