4 Kongres NGO – podziękowanie dla Pana Mariana Ferenca.