• Janusz Czapiński Diagnoza Społeczna 2009

  Obecne badanie jest kontynuacją projektu rozpoczętego w 2000r. (Czapiński, Panek, 2001, 2004, 2006, 2007). Pomysłodawcą Diagnozy społecznej był w 1999 r. Wiesław Łagodziński. Gdyby nie Jego zaangażowanie, nie doszłoby do realizacji badań ani w latach poprzednich, ani obecnie. Za wkład merytoryczny w przygotowanie koncepcji, opracowanie kwestionariuszy oraz analizę danych...


  POBIERZ

  Janusz Czapiński Diagnoza Społeczna 2009

 • Problemy rynku pracy, w tym szczególnie bezrobocie, należą do kluczowych zagadnień polskiej polityki społecznej. Gospodarka rynkowa zasadniczo zmieniła polski rynek pracy, wprowadzając nowe mechanizmy regulujące relacje między podażą i popytem, różnicując szanse rozmaitych zbiorowości społecznych na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia. Przez wiele lat uwaga polityków i opinii publicznej skupiona...


  POBIERZ

  B. Rysz-Kowalczyk Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse