Gazeta Senior 07/2020 – okładka gazety przedstawiająca księdza Bonieckiego z fajką.