Nowa Rada ZIG

22 czerwca Fundacja Aktywny Senior jest członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy uczestniczyła w Walnym Zgromadzeniu Izby. Wybrano również nową Radę ZIG – PP

Więcej informacji: www.zig.pl/2022/06/27/nowa-rada-zig-pp/