Seminarium online
Forum Darczyńców w dniu 06.06.2022r. z cyklu wydarzeń „Dobre prawo dla fundacji” zorganizowało seminarium online „Idea jawności i transparentności oraz zmiana i ewolucja w organizacji społecznej”.
Podczas seminarium razem z ekspertami rozmawialiśmy o tym, na czym polega zasada jawności i transparentności w fundacjach i stowarzyszeniach:
  • Co znaczy „jawność i transparentność”? Co o jawności mówią polskie przepisy?
  • Jak idea jawności wpływa na zarządzanie organizacją i fundraising?
  • Jakie rozwiązania prawne i dobre praktyki w zakresie jawności obowiązują w Stanach Zjednoczonych i innych krajach UE?

Gośćmi seminarium byli: Małgorzata Szuleka (HFPC), Katarzyna Sadło (FRSO), Przemysław Żak, Natalie Ross (COF) (Council on Foundations) USA   i Hanna Surmatz (Philea) rozwiązania europejskie.

Drugim tematem seminarium było (r)ewolucja w organizacji:

  • Prof. Piotr Stec, w formie mini wykładu, opowiedział o tym, jakie możliwości zmian mają polskie fundacje. Dowiedzieliśmy się o zmianach statutu, w tym zmianach celu działania organizacji i struktury władzy, o łączeniu się fundacji oraz likwidacji organizacji.
  • Panie Emilia Gromadowska oraz Joanna Luberadzka-Gruca, podzieliły się swoimi doświadczeniami przeprowadzenia zmian w organizacji, które były efektem reagowania na zmieniające się okoliczności oraz pozwoliły kontynuować efektywne i skuteczne działania.

Udział w tym seminarium przybliżył nam aktualny stan prawny NGO i pokazał działania innych podmiotów w tym sektorze.