Fundacja Aktywny Senior uczestniczyła w dniu 9 stycznia w debacie RZECZPOSPOLITA SENIORÓW. Debata odbyła się w Sejmie RP z udziałem środowisk senioralnych i przedstawicieli Rządu w osobach Marzena Okła-Drewnowicz – Ministra do spraw polityki senioralnej, Agnieszka Buczyńska – Ministra do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, przewodniczącą Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i kilku parlamentarzystów.

Debata miała na celu rozpoczęcie rozmów i prac nad globalnym podejściem do kryzysu demograficznego i gwałtownego wzrostu liczby seniorów w społeczeństwie.
Środowisko senioralne reprezentowali przedstawiciele głównych organizacji senioralnych:

  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
  • Ogólnopolskie Porozumienie UTW,
  • Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów,
  • Obywatelski Parlament Seniorów.

Debata była transmitowana online. Uczestniczyło w niej 295 osób.