Fundacja Aktywny Senior jako członek Zachodniej Izby Gospodarczej w dniu 23.10.2023 uczestniczyła w Wielkiej Gali Biznesu XX Edycji Konkursu Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza. W Gali uczestniczyli przedstawiciele biznesu, nauki i samorządu terytorialnego.

Więcej informacji
www.gryfy.pl
www.facebook.com/Zachodnia.Izba.Gospodarcza