Gazeta Senior 01/2019

Gazeta Senior 01/2019 – okładka gazety z czerwonym napisem 2019, gałązkami świerkowymi i białymi gwiazdkami na białym tle.