Gazeta Senior

Gazeta Senior Wrocław – 01/2019 już jest dostępna zarówno w wersji cyfrowej jak i tradycyjnej. Zapaszmy do czytania oraz rozpowszechniania.

Gazeta Senior – Dolny Śląsk – 01/2019 – Przeczytaj wydanie

W numerze m.in.

  • Inspiracja
    W tym numerze staramy się przede wszystkim inspirować i zachęcać do zmiany, do aktywności, do działania. Każdego na miarę jego talentów i możliwości, a wśród seniorów tych nie brakuje. Zapraszam do lektury materiałów Andrzeja Wasilewskiego i Joanny Ciechanowskiej-Barnuś nawołujących do działania. Dr Jadwiga Kwiek pomoże Wam rozprawić się z hamującym lękami. Jerzy Dudzik zaapeluje do Waszego rozumu. A rozmowa z Agnieszką Adamowską zainspiruje do wielkich rzeczy.
  • 8 rok Gazety Senior
    Z nowym rokiem nie zabraknie kolejnych cyklów i autorów. Już dziś serdecznie zapraszam do lektury następnego wydania. Zapraszam także na portal GazetaSenior.pl, gdzie codziennie publikujemy dodatkowe, interesujące treści. Dziękujemy, że jesteście z Gazetą Senior już 8 rok.
  • Życzenia
    Chciałabym w imieniu swoim i całego zespołu Redakcji „Gazety Senior” złożyć Państwu serdeczne życia. Każdy wiek ma swoje blaski i cienie, najważniejsze jest, aby tych pierwszych było więcej niż tych drugich. Dlatego życzę Państwu umiejętności dostrzegania szans i możliwości, jakie niesie ze sobą wiek dojrzały. Życzę Państwu również dużo zdrowia oraz wspierających bliskich, zarówno dzieci i wnuków, jak i przyjaciół, sąsiadów czy życzliwych nieznajomych. Aby nadchodzący rok był dobry dla seniorów, a Państwo mieli w tym swój udział.