Gazeta Senior 01/2020 – okładka gazety z Jurkiem Owsiakiem z WOŚP.