Gazeta Senior 02/2021 – okładka gazety ze statkiem z papieru płynącym po morzu zrobionym z maseczek medycznych.