Gazeta Senior 05/2019

Gazeta Senior 05/2019 – okładka gazety z czarno-białym zdjęciem kabaretu Tey.