Gazeta Senior 08/2020 – okładka gazety przedstawiająca księdza Bonieckiego z fajką.