Gazeta Senior 11/2019

Gazeta Senior 11/2019 – okładka z Michałem Fajbusiewiczem w czarnej marynarce.