Gazeta Senior 11/2020 – okładka gazety przedstawiająca Dorotę Kolak na ciemym tle.