Gazeta Senior 12/2019 – okładka gazety z Wirginią Szmyt czyli DJ Wiką.