Gazeta Senior 12/2020 – okładka gazety z małymi zdjęciami wielu osób, kolorowy kolaż.