Projekt MEWA

Fundacja Aktywny Senior jako jeden z partnerów w projekcie MEWA (Mature and Elder Women Activation) uczestniczyła w dniu 14.12.2022r. w jego podsumowaniu. Wydarzenie odbyło się w Centrum SEKTOR3. Projekt MEWA sfinansowany był w ramach program Erasmus+ w partnerstwie z hiszpańskim Stowarzyszeniem Por Ti Mujer ONGD z Walencji działającym w obszarze praw kobiet (w tym imigrantek). Celem projektu było nawiązanie bliskiej ponadnarodowej współpracy pomiędzy aktywistkami 55+, które działają na rzecz swoich społeczności lokalnych składających się często z grup senioralnych i wymianę doświadczeń pomiędzy nimi w zakresie stosowanych metod pracy. Fundację Aktywny Senior w tym projekcie reprezentowały dwie wolontariuszki.

Zakończenie projektu było uwieńczone bezpośrednim łączem internetowym polskich i hiszpańskich organizacji.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/680760213401350/