Badania
Przedstawiciele Fundacji Aktywny Senior uczestniczyli w prezentacji wyników „Badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego”.
Spotkanie moderował Dyrektor DWUP Pan Marcin Szewczak. Wyniki badań wraz z rekomendacjami znajdują się już na stronie Urzędu www.dwup.pl/Badania-analizy-rynku-pracy. Uczestnicy spotkania jednoznacznie zgodzili się, że tego typu badanie było i jest bardzo potrzebne dla zrozumienia zmian jakie zachodzą na rynku pracy. Wyniki tych badań mają również ogromne znaczenie dla Fundacji Aktywny Senior, która aktualnie przygotowuje innowacyjny projekt społeczny „Przedsiębiorczość 60+”.