Konsultacje - baner

W dniu 21.02.2022r. z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa Dolnośląskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

Inicjatorem i organizatorem były Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Fundacja Aktywny Senior uczestniczyła w tym spotkaniu podnosząc jednocześnie zgłoszoną wcześniej inicjatywę przygotowywanego projektu Przedsiębiorczość 60+. Wnioskowała o ujęcie w Celu 1 innowacyjność i Celu 4 rynek pracy nowe podejście do osób schodzących z rynku pracy w okres późnej dorosłości. Głównym założeniem tego podejścia jest użyteczność społeczna i produktywność osób będących w wieku emerytalnym.

Wszelkie informacje dotyczące projektu nowego programu znajdują się pod adresem: www.rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/konsultacje-spoleczne

W dniu 24 lutego br. w wideo spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UMWD, Politechniki Wrocławskiej i Fundacji Aktywny Senior.

Celem spotkania było uszczegółowienia uwag do formularza w ramach konsultacji i bliższego przedstawienia założeń do idei „Przedsiębiorczość 60+” a dotyczącego zachęcania osób schodzących z rynku pracy do dalszej ich aktywności na rynku pracy i w obszarze społecznym. To propozycje związane głównie z rozwiązywaniem problemów starzejącego się społeczeństwa. Strony wzajemnie określiły kolejne kroki i działania jakie należy podjąć w celu umieszczenia inicjatywy w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027.

Spotkanie