W dniu 11 czerwca br. uczestniczyliśmy w 7. Kongresie Wrocławskich NGO. To największe spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli wrocławskiego trzeciego sektora, Gminy Wrocław, społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz aktywnych obywatelek i obywateli naszego miasta.

Kongres jest coroczną okazją do międzysektorowych rozmów o kwestiach pozarządowych i ważnych sprawach dla Wrocławia oraz jego mieszkanek i mieszkańców.

Tegorocznym tematem przewodnim jest hasło: ŁĄCZY NAS TRZECI SEKTOR.

PROGRAM WYDARZENIA

 • 9:00-10:00 | Rejestracja i wspólne śniadanie
 • 10:00-10:30 | Otwarcie
 • 10:30-11:20 | Rozmowa z Prezydentem Wrocławia o planach i wyzwaniach dotyczących współpracy z sektorem pozarządowym
 • 11:20-11:40 | Przerwa kawowa
 • 11:40-12:40 | Wykład o przyszłości społeczeństwa obywatelskiego, prof. Bożena Ryszawska
 • 12:40-13:30 | Przerwa lunchowa
 • 13:30 – 15:00 | Panele dyskusyjne:
  • Grupa 1: Współpraca podczas kryzysu
  • Grupa 2: Jak organizacje pozarządowe mogą radzić sobie w przypadku hejtu?
  • Grupa 3: Przyszłość partycypacji
 • 15:00-15:30 | Podsumowanie i oficjalne zakończenie Kongresu
 • 15:30 – 18:00 | Relaksacyjna część Kongresu w Czasoprzestrzeni
Organizatorem 7. Kongresu Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, która realizuje zadanie publiczne „WDRAŻANIE POZARZĄDOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ W 2024 ROKU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ ORAZ ORGANIZACJĄ KONGRESU WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – POZARZĄDOWA POLITYKA MIEJSKA”, przy współfinansowaniu ze środków Gminy Wrocław – www.wroclaw.pl

Współorganizatorzy i partnerzy wydarzenia:

 • Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy
 • TRATWA
 • Fundacja Umbrella
 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP
 • FEPS
 • Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
 • Kolektyw Kobietostan
 • Fundacja Katarynka
 • Czasoprzestrzeń