Strategia Wrocław 2030

Uczestniczyliśmy w konsultacji na temat Strategia Wrocław 2030 w Centrum Historii Zajezdnia na ul. Grabiszyńskiej 184. Czym jest Strategia Wrocław 2030 najlepiej opowie prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz:

Mapa myśli„Strategie miast pokazują możliwe kierunki rozwoju, próbują identyfikować zagrożenia, kreować wizje i określać cele do osiągnięcia. Są to dokumenty trudne, napisane często hermetycznym językiem, o których słyszała nieduża część mieszkańców. Strategia Wrocław 2030 jest inna.
Pisaliśmy ją wspólnie z mieszkańcami. Prace nad nią zaczęły się dwa lata temu od rozpoznania obszarów ważnych dla wrocławian. Zespół pracujący nad strategią składał się z naukowców, aktywistów miejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników.”

Więcej informacji…