Wrocławska diagnoza społeczna

Wrocławska diagnoza społeczna – raport z badań socjologicznych.