W dniu 14 czerwca br. uczestniczyliśmy w kolejnym szóstym wrocławskim Kongresie Organizacji Pozarządowych. Wiodącym tematem Kongresu była rola pracowników i partnerów wspierających działania organizacji pozarządowych. Fundacji Aktywny Senior bliska jest rola współpracy i współpracowników w ngo w kontekście osób z grupy silvers, którzy są w okresie nabywania praw emerytalnych. To koreluje z promowaną ideą Fundacji Przedsiębiorczość 60+

Więcej informacji: