Fundacja jako członek Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych uczestniczyła w dniu 27 czerwca br. w Walnym Zebraniu Członków DFOP.

Zebranie było poświęcone następującym kwestiom:

  1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
  2. Prezentacja działalności Federacji w 2023 roku.
  3. Obowiązki związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem osób pracujących w organizacjach pozarządowych.
  4. Organizacje pozarządowe na rzecz zdrowia psychicznego.
  5. Wolne wnioski.

Więcej informacji na: www.facebook.com/dfop.org