• Praca zbiorowa Program – Solidarność pokoleń

  Program „Solidarność pokoleń” jest pakietem działań rządowych zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób powyżej 50-tego roku Ŝycia w Polsce. Program ten zakłada z jednej strony działania, które zwiększają zachęty do zatrudnienia osób w wieku 50+ przez przedsiębiorców, a z drugiej strony działania, które sprzyjają poprawie kwalifikacji, umiejętności i...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Program – Solidarność pokoleń

 • 19 lat temu zaczęła się w Polsce transformacja i żmudne odrabianie dystansu, jaki dzielił i dzieli nasz kraj od liderów rozwoju globalnej gospodarki. Te lata to z jednej strony burzliwe dzieje polityczne, ale z drugiej to olbrzymi wysiłek przedsiębiorców budujących rynkową gospodarkę i konkurencyjny eksport, to pracowitość Polaków pracujących ponad 20% ponad kodeksowe...


  POBIERZ

  Michał Boni Raport o Kapitale Intelektualnym Polski

 • Anna Raciborska Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia

  Prezentowany tom artykułów jest efektem zakończenia pierwszego etapu prac prowadzonych w ramach projektu „Wrocławska diagnoza problemów społecznych” przez gminę Wrocław, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako lidera oraz partnera projektu Stowarzyszenie Wspólnota Europejska – Nasza Wspólna Sprawa. Finansowanie prac w 85%...


  POBIERZ

  Anna Raciborska Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia

 • Anna Raciborska Stare i nowe problemy wielkiego miasta

  Mamy przyjemność oddać do rąk Czytelników drugą już publikację z serii Wrocławska Diagnoza Społeczna. Pierwsza, zatytułowana Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia, zawiera zbiór artykułów poświęconych analizie zjawisk zasadniczo zewnętrznych wobec mieszkańców, to jest procesom demograficznym, strukturom miejskim oraz instytucjonalnym aspektom...


  POBIERZ

  Anna Raciborska Stare i nowe problemy wielkiego miasta

 • Jacek Sutryka Studia nad strategią rozwoju społecznego miasta

  Studia nad strategią rozwoju społecznego miasta Wrocławia są trzecim tomem serii wydawniczej Wrocławska Diagnoza Społeczna. Wszystkie publikacje powstałe w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS UE stanowią uzupełniającą się całość. Pierwsza, nosząca tytuł Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia, podejmuje kwestie...


  POBIERZ

  Jacek Sutryka Studia nad strategią rozwoju społecznego miasta

 • Praca zbiorowa Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów I

  Mam przyjemność zarekomendować Państwu pierwszy dokument pod tytułem "Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów. Raport z badań", przeprowadzonyh w latach 2006/2007 wśród miszkańców Dolnego Śląska w wieku 60+, stanowiący wynik pracy członków Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów. Ninijesze opracowanie jest uzupełnieniem dążeń Samorządu Województwa Dolnośląskiefo do budowania...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów I

 • Praca zbiorowa Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów II

  Prezentowane Państwu Wydawnictwo stanowi drugą część wydanego w 2007 przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Wrocław 2007) publikacji pt. Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów. Informacje zawarte we wcześniejszym raporcie znajdują to rozwinięcie w postaci merytorycznej, pogłębionej analizy danych zebranych w trakcie...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów II

 • Praca zbiorowa Raport o potrzebach osób w wieku 50+

  Zmienia się świat. Zmienia się struktura demograficzna. Z wzoru systemu rodzinnego o strukturze wielopokoleniowej, w którym seniorzy mieli swoje miejsce i obowiązki w rodzinie do systemu indywidualnego, w którym są poza rodziną we własnym mieszkaniu, często samotni. Stwarza to nowe warunki dla seniora, który często staje przed wyzwaniami...


  POBIERZ

  Praca zbiorowa Raport o potrzebach osób w wieku 50+

 • Polska Koalicja Social Watch (PK SW) i Polski Komitet European Anty-Poverty Network (PK EAPN) połączyły siły, aby w Europejskim Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym przygotować raport dotyczący tych zagadnień. Jest to trzeci polski raport Social Watch, pierwszy pt. Czas na prawa ukazał się w 2008r., a rok później wydano drugi pt. Rozwój społeczny. Social Watch jest globalną...


  POBIERZ

  Ryszard Szarfenberg Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce

 • Janusz Czapiński Diagnoza Społeczna 2009

  Obecne badanie jest kontynuacją projektu rozpoczętego w 2000r. (Czapiński, Panek, 2001, 2004, 2006, 2007). Pomysłodawcą Diagnozy społecznej był w 1999 r. Wiesław Łagodziński. Gdyby nie Jego zaangażowanie, nie doszłoby do realizacji badań ani w latach poprzednich, ani obecnie. Za wkład merytoryczny w przygotowanie koncepcji, opracowanie kwestionariuszy oraz analizę danych...


  POBIERZ

  Janusz Czapiński Diagnoza Społeczna 2009

 • Problemy rynku pracy, w tym szczególnie bezrobocie, należą do kluczowych zagadnień polskiej polityki społecznej. Gospodarka rynkowa zasadniczo zmieniła polski rynek pracy, wprowadzając nowe mechanizmy regulujące relacje między podażą i popytem, różnicując szanse rozmaitych zbiorowości społecznych na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia. Przez wiele lat uwaga polityków i opinii publicznej skupiona...


  POBIERZ

  B. Rysz-Kowalczyk Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse