Gryfy 2021

Fundacja Aktywny Senior jako członek Zachodniej Izby Gospodarczej uczestniczyła 27.10.2021 w Wielkiej Gali Biznesu. W 18-tej. edycji konkursu Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza. W tegorocznym konkursie Nagroda za działania społeczne na rzecz zmniejszenia społecznych skutków pandemii jednym z nominowanych była organizacja pozarządowa z którą Fundacja współpracuje. Tym podmiotem było Stowarzyszenie, Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W Gali uczestniczyli przedstawiciele biznesu, nauki i samorządu terytorialnego.

Więcej informacji znajdziecie tu:
www.wrobiznes.pl/dolnoslaskie-gryfy-2021-rozdane