Inauguracja

Zostaliśmy zaproszeni i uczestniczyliśmy w dniu 15.10.2021r. w uroczystości Inauguracji. Bardzo interesujący wykład wygłosił Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta. Podkreślał i przekonywał w swoim wykładzie jak powinna zmieniać się uczelnia aby była atrakcyjna i skuteczna dla przyszłych studentów. Podstawą mają być szeroka współpraca z biznesem i stała innowacyjność.