Spotkanie
W dniu 12.10.2021r. w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 odbyła się promocja nowego portalu informującego o nadchodzących wydarzeniach społecznych we Wrocławiu. Przedstawiciele Fundacji zostali zaproszeni i uczestniczyli w tym wydarzeniu. Twórca tego portalu Fundacja Umbrella na tym spotkaniu zaprezentowała walory portalu i poprosiła w dyskusji uczestników o propozycje i pomoc w rozpowszechnianiu tego portalu.
Zapraszamy na: